دسته‌ها
رویداد نمایشگاه

دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز 2019

در راستای اولویت اصلی دولت دوازدهم در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری با توجه به برگزاری موفق اولین نمایشگاه بین المللی فرنچایز و توسعه کسب و کار در سال 1396.

 

دسته‌ها
رویداد کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی فرانچایز ایران

 

دسته‌ها
رویداد نمایشگاه

چهارمین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار

لطفا جهت دانلود بروشور کلیک کنید.

بروشور

دسته‌ها
رویداد هیات تجاری

هفدهمین نمایشگاه فرانچایز استانبول 2019

هفدهمین نمایشگاه فرانچایز ترکیه. یک هیات تجاری از ایران متشکل از مدیران ارشد مشاغل زنجیره ای، فعالان اقتصادی مرتبط، اساتید و مشاوران صنعت فرنچایز کشور را به همراه بازدید از نمایشگاه و شرکت در یک کنفرانس تخصصی اعزام گردید. مطالعه تجربیات برند های جهانی با ارائه گواهی نامه دانشگاه بین المللی در استانبول به پایان رسید.

 

دسته‌ها
رویداد نمایشگاه

دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز 2019

در راستای اولویت اصلی دولت دوازدهم در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری با توجه به برگزاری موفق اولین نمایشگاه بین المللی فرنچایز و توسعه کسب و کار در سال 1396.

 

دسته‌ها
رویداد نمایشگاه

سومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز 2020

با توجه به ضرورت معرفی ظرفیتهای جدید توسعه مشاغل و اشتغال پایدار ، در راستای سیاستهای اقتصاد کلان تاب آوری و توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط زیست ، با در نظر گرفتن فرصتهای قابل توجه کشور برای رفاه مولد.

 

دسته‌ها
رویداد کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی فرانچایز 2019

در راستای اولویت اصلی دولت دوازدهم در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری با توجه به برگزاری موفق اولین نمایشگاه بین المللی فرنچایز و توسعه کسب و کار در سال 1396.

دسته‌ها
رویداد کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی فرانچایز 2020

با توجه به ضرورت معرفی ظرفیتهای جدید توسعه مشاغل و اشتغال پایدار ، در راستای سیاستهای اقتصاد کلان تاب آوری و توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط زیست ، با در نظر گرفتن فرصتهای قابل توجه کشور برای رفاه مولد.