سخنرانان:
جناب آقای امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مجید کرباسچی رئیس هیئت مدیره انجمن فرانچایز ایران
جناب آقای محمدعلی ملایی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن فرانچایز ایران
جناب آقای روهام قلیچی رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری انجمن فرانچایز ایران
جناب آقای فربد طهرانی موسس مرکز مذاکره ایران

زمان: چهارشنبه 26 مرداد 1401
مکان: شهر رشت، سالن همایش های بانک ملی